Salony fotograficzne FOTO BRAVOStrona główna Karta stałego klienta

Karta Stałego Klienta

Gdańsk 2010-05-01

Regulamin AKCJI (wyciąg):

„KARTA STAŁEGO KLIENTA (KSK):
SREBRNA (5%), ZŁOTA (10%), PLATYNOWA (15%) oraz VIP (30%)”

 1. Akcja dotyczy USŁUG FOTOGRAFICZNYCH, wykonywanych na miejscu w salonach: ETC lub City Forum, a które nie posiadają oznaczenia „PROMOCJA” lub „CENA PROMOCYJNA”.
  - NIE dotyczy „Dużych Formatów”, „Gadżetów”, „Nagrywania kaset”, „Fotoksiążki”, „Kalendarzy”, „Wydruków retro i w starym stylu”
 2. Akcja polega na udzielaniu klientowi rabatu od cen cennikowych w zależności od okazanej „Karty Stałego Klienta”.
 3. Akcja trwa do odwołania. Z chwilą rozpoczęcia wydawania Nowych Kart dotychczasowe KSK są ważne tylko do 31.12.2008 i należy je uzupełnić o ten zapis ręcznie oraz za każdym razem informować Klientów o tym fakcie.
 4. Rabaty nie sumują się tzn. klient otrzymujący rabat z tej akcji nie może otrzymać dodatkowego rabatu z innego tytułu.
 5. Przy wydawaniu Karty dokonywana jest rejestracja jej odbiorcy, ale Karta jest NA OKAZICIELA tzn, rabat z karty udzielany jest każdemu klientowi, który ją okaże.  Rejestracja obrotów dokonywana jest tylko na koncie osoby zarejestrowanej przy wydawaniu KSK.
 6. Karta Stałego Klienta może być kupiona przez każdego klienta pod warunkiem wypełnienia zgłoszenia rejestracyjnego – załącznik nr 2 (dostępny u kierownika salonu).
  - KSK Srebrna - 10,- zł brutto
  - KSK Złota - 50,- zł brutto
  - KSK Platynowa - 150,- zł brutto
  - KSK VIP - 1500,- zł brutto (ważna 1 rok)
  Klient już posiadający KSK może wykupić kartę o wyższym rabacie za 50% jej ceny.
  Klient, który wypełni warunki bezpłatnego otrzymania KSK w 50% może wykupić kartę za 50% jej ceny.
 7. Duplikaty kart nie są wydawane. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia karty klient, który jest już zarejestrowany może wykupić nową kartę (z nowym numerem) w cenie:
  - KSK Srebrna - 5,- zł brutto
  - KSK Złota - 10,- zł brutto
  - KSK Platynowa - 15,- zł brutto
  - KSK VIP - 50,- zł brutto (ważna 1 rok)
 8. KSK SILVER („srebrna” - 5%) otrzymuje bezpłatnie klient, który:
  - dokona jednorazowego zakupu usług w kwocie 50,- zł brutto lub wykona jednorazowo 50 szt. odbitek dowolnego formatu lub zbierze w ciągu 3 miesięcy dowody zakupu usług na łączną kwotę 240,-zł brutto oraz (to jest warunek konieczny – bez wypełnienia formularza nie można wydać karty) wypełni formularz rejestracyjny - załącznik nr 2. lub posiada starą KSK 3% lub 5% - dokonywana jest bezpłatna wymiana dotychczasowych kart 3% i 5% na KSK SILVER
  WARUNKIM KONIECZNYM dokonania wymiany jest wypełnienie przez klienta załącznika nr 2
  UWAGA: Dotychczasowe Karty Stałego Klienta tracą ważność z dniem 31.12.2008r.
 9. KSK GOLD („złota” - 10%) otrzymuje bezpłatnie klient, który:
 10. -    ma KSK SREBRNĄ oraz dokona w ciągu 12 miesięcy zakupów usług na łączną kwotę 600,- zł. (jednorazowo lub na podstawie prowadzonej ewidencji sprzedaży dla KSK Srebrna lub na podstawie zebranych paragonów) lub - posiada starą KSK 8% - dokonywana jest bezpłatna wymiana dotychczasowych kart 8% na KSK ZŁOTA pod warunkiem wypełnienia przez klienta załącznika nr2 (WARUNEK KONIECZNY do wydania nowej karty)
  UWAGA:
  Dotychczasowe Karty Stałego Klienta tracą ważność z dniem 31.12.2008r.
 11. KSK PLATINUM („platynowa” - 15%) otrzymuje bezpłatnie klient, który: - dokona w ciągu 12 dowolnych, kolejnych miesięcy zakupu usług na łączną kwotę 1200,- brutto  (jednorazowo lub na podstawie ewidencji sprzedaży gdy posiada Kartę „Platinum”) i wypełni załącznik nr 2
 12. KSK VIP („vip-owska” - 30%) - jest wydawana w oparciu o pisemny wniosek/uzasadnienie kierownika sklepu lub koordynatora.
  Kartę VIP otrzymuje każdy Klient, który: - w ciągu 12 dowolnych, kolejnych miesięcy dokonywać będzie zakupu usług na kwotę 500,-zł miesięcznie oraz wypełni załącznik nr 2
 13. W celu uzyskania rabatu związanego z KSK należy ją okazać PRZED zafiskalizowaniem paragonu. Po tym fakcie żadne dotyczące rabatów reklamacje nie będą uwzględniane. Klient który zapomni lub zgubi KSK może w dalszym ciągu korzystać z uzyskanych rabatów, ale pod warunkiem okazania jakiegokolwiek dowodu tożsamości, w celu wypisania paragonu imiennego.
 14. Z rabatów  Klient może korzystać w każdym salonie Foto Bravo, ale ewidencja sprzedaży klienta jest prowadzona  tylko w salonie wydania KSK (w którym został złożony załącznik nr 2).
 15. Wymiana KSK na inną (o innym rabacie lub numerze) nie wymaga ponownego wypełnienia przez klienta załącznika nr 2. Załączniki są przechowywane w sejfie w sklepie i na nich nanoszone są adnotacje np. o zmianie numeru karty. Każdorazowo  zmieniany jest numer klienta w kartotece Kontrahentów. Dotychczasowa Karta jest zatrzymywana w salonie.
 16. Na podstawie prowadzonej ewidencji sprzedaży mogą zostać przyznane dodatkowe Kupony Rabatowe.
 17. KSK VIP nie upoważnia do dodatkowego Kuponu Rabatowego.
 18. Załączniki nr 2 dostępne są  do wglądu u kierowników salonów.

Załącznik nr 1:

Rodzaj karty
Rabat
Termin ważności
KARTA SREBNA
5%
bezterminowa
KARTA ZŁOTA
10%
bezterminowa
KARTA PLATINUM
15%
bezterminowa
KARTA VIP
30%
terminowa